Αγγλικός Όρος
logophoric
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοφορικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback