Αγγλικός Όρος
literary stylistics
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λογοτεχνική υφολογία (η)

feedback