ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θεωρία των σημασιολογικών πεδίων (η) semantic field theory
θεωρία των σημασιολογικών πεδίων (η) semantic field theory
θεωρία των πληροφοριών (η) information theory
θεωρία των νοητικών διαστημάτων (η) mental spaces theory
θεωρία των κωδίκων (η) code theory
θεωρία των κβάντων(η) quantal theory
θεωρία των εστιγμένων ισορροπιών punctuated equilibria
θεωρία των επιφωνημάτων / θεωρία που-που (η) pooh-pooh theory
θεωρία των δύο πεδίων (η) two-field theory
θεωρία των διακριτικών χαρακτηριστικών (η) distinctive feature theory