Αγγλικός Όρος
mental spaces theory
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία των νοητικών διαστημάτων (η)

feedback