Αγγλικός Όρος
pooh-pooh theory
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία των επιφωνημάτων / θεωρία που-που (η)

feedback