Αγγλικός Όρος
distinctive feature theory
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία των διακριτικών χαρακτηριστικών (η)

feedback