Αγγλικός Όρος
quantal theory
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κβαντική θεωρία, θεωρία των κβάντων (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
θεωρία των κβάντων(η)

feedback