Αγγλικός Όρος
semantic field theory
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία των σημασιολογικών πεδίων (η)

feedback