Αγγλικός Όρος
punctuated equilibria
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία των εστιγμένων ισορροπιών

feedback