Αγγλικός Όρος
two-field theory
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία των δύο πεδίων (η)

feedback