Αγγλικός Όρος
information theory
Πηγές
Richards et al. (1985)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία των πληροφοριών (η)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback