ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
Θεματική θεωρία (η) theta theory
θεματική ιεραρχία thematic hierarchy
θεματική κατάταξη thematic order
θεματική κυβέρνηση (η) theta government
θεματική λειτουργια (η) thematic function
θεματική λεξικογραφία (η) thematic lexicography
θεματική πρόταξη thematic fronting
θεματική σειρά (η) topical order
θεματική σημασία thematic meaning
θεματική σύνδεση thematic connection