Αγγλικός Όρος
thematic meaning
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική σημασία
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback