Αγγλικός Όρος
theta theory
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Θεματική θεωρία (η)

feedback