Αγγλικός Όρος
topical order
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική σειρά (η)

feedback