Αγγλικός Όρος
thematic hierarchy
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Beth Levin, ‎Malka Rappaport Hovav (2005)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική ιεραρχία

feedback