Αγγλικός Όρος
thematic connection
Πηγή
Nat Bartels (2005)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική σύνδεση
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback