Αγγλικός Όρος
thematic order
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
θεματική κατάταξη
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Όρος
θεματική διάταξη
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback