Αγγλικός Όρος
theta government
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεματική κυβέρνηση (η)

feedback