ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
απαλοιφή ΡΦ (Ρηματικής Φράσης) (η) vp deletion
αφομοίωση ηχηροποίησης (η) voicing assimilation
άηχος-η-ο voiceless/ unvoiced / non-voiced
άηχο σύμφωνο voiceless consonant
Αναγνώριση φωνής (η) voice recognition
αργή φωνητική ταλάντωση (η) vocal fry
αποκωδικοποιητής Viterbi Viterbi decoder
αλγόριθμος Viterbi (ο) Viterbi algorithm
αρχή ορατότητας visibility principle
αρχή της καθομιλουμένης (η) vernacular principle