Αγγλικός Όρος
vernacular principle
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρχή της καθομιλουμένης (η)

feedback