Αγγλικός Όρος
visibility principle
Πηγή
M. de Vincenzi, ‎V. Lombardo (2012)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρχή ορατότητας

feedback