ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
ασθενείς συνθήκες επάρκειας (οι) weak conditions of adequacy
ασθενής διασταυρωτική μετακίνηση weak cross-over movement
ασθενής διασταύρωση (η) weak crossover
ασθενής ισοδυναμία (η) weak equivalence
ασθενές χαρακτηριστικό weak feature
ασθενής τύπος (ο) weak form
ασθενής μορφή weak form
ασθενής γενετική / γεννητική δυναμικότητα (η) weak generative capacity
ασθενής γενετική / γεννητική δυναμικότητα (η) weak generative capacity
Ασθενής γενετική / γεννητική δύναμη (η) weak generative power