Αγγλικός Όρος
weak generative power
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ασθενής γενετική / γεννητική δύναμη (η)

feedback