Αγγλικός Όρος
weak generative capacity
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασθενής γενετική / γεννητική δυναμικότητα (η)

feedback