ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
άηχος,-η,-ο unvoiced
Άηχος-η-ο Unvoiced / voiceless
άηχο σύμφωνο unvoiced consonant
αναφορτώνω upload
ανεβάζω upload
αντίθετα προς το ρεύμα upstream
ανοδική upward
αναφορά προς τα πάνω (η) upward reference
Αστική διαλεκτολογία (η) urban dialectology
ανάλυση αναγκών χρήστη (η) user needs analysis