Αγγλικός Όρος
upward reference
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αναφορά προς τα πάνω (η)

feedback