Αγγλικός Όρος
Unvoiced / voiceless
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Άηχος-η-ο
Πηγή
Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων

feedback