Αγγλικός Όρος
user needs analysis
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ανάλυση αναγκών χρήστη (η)

feedback