ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
ασαφής-ές vague
ασάφεια (η) vagueness
αξία (η) valeur
αξία (η) value / valeur
απαλοιφή ρηματικής φράσης (η) verb phrase deletion
αρρηματικός–ή,-ό verbless
αρχή της καθομιλουμένης (η) vernacular principle
αρχή ορατότητας visibility principle
αλγόριθμος Viterbi (ο) Viterbi algorithm
αποκωδικοποιητής Viterbi Viterbi decoder