Αγγλικός Όρος
valeur
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αξία (η)

feedback