Αγγλικός Όρος
vague
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασαφής-ές
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback