Αγγλικός Όρος
vagueness
Πηγές
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασάφεια (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback