Αγγλικός Όρος
upstream
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αντίθετα προς το ρεύμα
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback