Αγγλικός Όρος
upward
Πηγές
Crystal (2008)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ανοδική
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback