Αγγλικός Όρος
unvoiced consonant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Zygmunt Vetulani (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
άηχο σύμφωνο
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback