ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ηχηρότητα (ενταση φωνητική) (η) intensity
ηχητικό φασματογράφημα (το) sonagram
ηχηρός,η,ο sonorant
ηχηρότητα (η) sonority
ηχητική πίεση sound pressure
ηχητικός συμβολισμός sound symbolism
ηχητικά κύματα sound wave
ηχητικό φασματογράφημα soundgram
ηχηρότητα (η) voice
ηχηρός-ή-ό voiced