Αγγλικός Όρος
sound wave
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηχητικά κύματα
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback