Αγγλικός Όρος
soundgram
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηχητικό φασματογράφημα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback