Αγγλικός Όρος
voiced
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (2003)
Carr (2008)
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ηχηροποιημένος / ηχηρός-ή-ό
Πηγές
ΕΚΠΑ
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ηχηρός-ή-ό

feedback