Αγγλικός Όρος
intensity
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Fromkin (2011)
Ladefoged
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ένταση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
διάταση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ηχηρότητα (ενταση φωνητική) (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback