Αγγλικός Όρος
sonority
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ηχηρότητα (η)
Πηγές
ΛΚΝ
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
αντηχητικότητα (η)

feedback