Αγγλικός Όρος
sonorant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Σακελλαριάδης
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αντηχητικός,-ή,-ό
Πηγή
ΛΚΝ
Όρος
ηχηρός,η,ο
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback