Αγγλικός Όρος
sound pressure
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηχητική πίεση
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback