ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

115 results
Greek Term English Term
ητικός etic
ήπιος,-α,-ο mellow
ηχηροποίηση (η) sonorization
ηχηρός-ή-ό sonorous
ηχηρός sonorous/voiced
ηχηροποίηση voice
ηχηροποιημένος / ηχηρός-ή-ό voiced
ηχηρό σύμφωνο voiced consonant
ηχηρό χαρακτηριστικό voiced feature
ηχηροποίηση (η) voicing