Αγγλικός Όρος
sonorization
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηχηροποίηση (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (1999)

feedback