Αγγλικός Όρος
voice
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ηχηρότητα (η)
Πηγή
ΛΚΝ
Όρος
ηχηροποίηση

feedback