Αγγλικός Όρος
sonagram
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηχητικό φασματογράφημα (το)

feedback