ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γλωσσών (το) ELC
ευφημισμός euphemism
Ευρωπαϊκό Τμήμα της Εταιρείας Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (το) European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γλωσσών (το) European Language Council
Ευρωπαϊκός Δομισμός/Στρουκτουραλισμός (ο) European Structuralism
Ευρωπαϊσμός (ο) Europeanism
ευσταχιανή σάλπιγγα eystachian tybe
εύρωστος,-η,-ο robust
ευρωστεία robustness
εύρωστη αναγνώριση ομιλίας robustness speech recognition