Αγγλικός Όρος
European Language Council
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γλωσσών (το)

feedback